Industrial solutions for
product marking & coding
Industrial solutions for
product marking & coding
Development & manufacture
"Made in Germany"
50 years of experience
in business & industry

RFID-Etikete i RFID koncepti rešenja

Uz pomoć RFID sistema moguće je brzo, pouzdano i bez greške identifikovati proizvode i nosioce transporta, čak i pri ekstremnim uslovima okruženja. Srce ovog sistema je tzv. transponder- minijaturni kompjuterski čip sa antenom. Na njemu se čuva svjetski poznati jedinstveni serijski broj-EPC kod.

Čuvanje informacija uz pomoć RFID tehnologije

RFID tehnologija, teorijski, omogućava primjenu i u slučajevima kada je potrebno čuvati više informacija kao što su na primjer broj proizvoda, serijski broj, rok trajanja proizvoda itd. Podaci se mogu očitati bez kontakta između jedinice za očitavanje i nosioca podataka. Postoji i mogućnost istovremenog očitavanja podataka sa više nosioca podataka.

RFID štampač i RFID aplikator etiketa

Štampač i aplikator za obradu RFID etiketa su opremljeni jedinicom za pisanje i čitanje transpondera. Putem interfejs-a podaci se sa računara prenose na štampač etiketa, zatim se štampaju na etiketu i istovremeno se programira transponder.

Bezkontaktna identifikacija proizvoda omogućava akcije kojima se ostvaruju uštede u proizvodnji i logistici. Za različite primjene postoje različiti RFID sistemi.

Bez problema pristupite RFID sistemu

Naši RFID sistemi nude Vam prilagođena rješenja:

  • Portable Slap & Ship označava primjenu jednog novog ručnog RFID uređaja za očitavanje. Uređaj omogućava skeniranje bar kodova i raspolaže jedinicom za pisanje i čitanje tagova. Bar kod se automatski prebacuje u EPC kod i informacije se upisuju u tag, bez potrebe da se koristi štampač.
  • Mobile Slap & Ship je desktop RFID štampač na mobilnim kolicima za fleksibilnu primejnu u proizvodnji i logistici. Ovim sistemom omogućeno je definisanje i doštampavanje tagova proizvoda na licu mjesta.
  • Print, Code & Apply proširuje mogućnosti: LA 4040 brzo i precizno štampa i nanosi RFID tagove u automatskom procesu, zahvaljujući pouzdanim Festo pneumaticima u kombinaciji sa mjerenjem vakuma i pritiska.
  • Print, Code & Apply Flag Tag: LA 5200 RFID smatra se za sveobuhvatni sistem koji nudi kompletno rešenje. U procesu „Print, Code & Apply Flag Tag“ tagovi se automatski ispisuju, štampaju i nanose.

Formular za kontakt

Kontakt

Kontakt

+49(0)2224-7708-0

Kontakt

Weber Marking Systems GmbH

Maarweg 33

D-53619 Rheinbreitbach, Njemačka